Gunung Bromo

 atau disebut gunung berpasir mempunyai ketinggian 2.329 mdpl, merupakan Gunung Kaldera yang telah diteliti oleh beberapa Ahli Geologi, disebut Kaldera karena Gunung yang dikelilingi oleh Bukit yang luas dan terhampar pasir disekelilingnya. Gunung Bromo dikelilingi oleh Gunung Batok dengan Ketinggian 2.440 mdpl, Gunung Widodaren 2.414 mdpl, Gunung Watangan 2.601, Gunung Kunci 2.581 mdpl. Rangkaian Gunung tsb sangat mudah ditempuh oleh banyak wisatawan sehingga menjadikan Gunung tsb menjadi gunung yang familier atau bersahabat untuk kita semua.